วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2561

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


งานเลี้ยงเนื่องในโอกาส คุณซอบรี  ยีปาโละ เดินทางไปประเทศเมกกะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น