วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


งานเลี้ยงเนื่องในโอกาส คุณซอบรี  ยีปาโละ เดินทางไปประเทศเมกกะ